Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

ŚWIĘTO KOŚCIOŁA W ŚRODKU POLSKI- ZELÓW 23-25.07.2021

kiedyś pod nazwą Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie Program Sobota, 17 lipca  ŚNIADANIE dla…

Zakończenie roku szkolnego nauczania religii ewangelickiej 20.06.2021

 Na nabożeństwie w niedzielę 20.06.2021 nastąpiło uroczyste zakańczenie roku szkolnego 2020/2021 nau…

Ogólne Zgromadzenie Członków Zboru 16.05.2021

     Niedzielne nabożeństwo poprowadził ksiądz biskup Marek Izdebski, które rozpoczął Psalmem 27,…

 Na nabożeństwie w niedzielę 20.06.2021 nastąpiło uroczyste zakańczenie roku szkolnego 2020/2021 nauczania religii ewangelickiej.

Kazanie na podstawie 1 Mojż. 2,1-2,4a, wygłosił mgr teologii Mateusz Jelinek.  Podkreślił, że w życiu każdego człowieka, jak i Boga, ważny jest szabat, czyli dzień odpoczynku od codziennych prac. To czas dla nas osobiście, dla najbliższych, dla Boga, to czas na "naostrzenie narzędzi" na kolejny tydzień pracy.

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO:

Psalm (introit): 8

I.Czytanie: Ew. Mateusza 11,25-30

II.Czytanie:  Dzieje Apostolskie 17,16-34

  

Serdecznie dziękujemy nauczycielowi mgr teologii Mateuszowi Jelinek za cały rok nauczania dzieci religii. To był pierwszy rok pracy w roli nauczyciela, gratulujemy wspaniałego kontaktu z dziećmi.  Jednocześnie był to trudny rok, bo zajęcia odbywały się stacjonarnie i on-line, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

Dzieci otrzymały świadectwa, a każde opatrzone było osobistym wyróżnieniem: " za poczucie humoru i gotowość do wyrażania własnego zdania", "za pracowitość i otwartość na wyzwania", " za szczerość i sumienność", " za odwagę zadawania pytań dlaczego", "za ponadprzeciętne zaangażowanie i za otwartość", "za zaangażowanie i dar słuchania"... 

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku, bezpiecznych wakacji i urlopów. 

Foto. J.Dudzic 

    

Niedzielne nabożeństwo poprowadził ksiądz biskup Marek Izdebski, które rozpoczął Psalmem 27,1;7-14. Teksty liturgiczne przeczytał Jakub Papuga:

Księga Jeremiasza 31,31-34

List do Efezjan 3,14-21.

Kazanie wygłosił prof. Witold Brodziński na podstawie Ewangelii Jana 7,37-39. ("Jezus-wodą żywą"). 

Zaraz po nabożeństwie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Zboru w Bełchatowie. Przedstawiono na nim sprawozdanie z życia Parafii,  sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Uchwalono jednogłośnie jedną uchwałę dotyczącą składek kościelnych, którą decyzją Ogólnego Zgromadzenia Członków Zboru publikujemy poniżej. Omówiono po krótce sprawy związane z najbliższym Synodem, który odbędzie się w Łodzi 05.06.2021r. Ksiądz biskup zakończył Walne Zgromadzenie modlitwą. 

 

  W czwartek 13 czerwca g.17:00 odbyło się nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Kazanie na podstawie Listu do Efezjan 1, 15-23 wygłosił ks. biskup Marek Izdebski.

  

 "I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła" (Ef.1,15)

 

 Teksty:

  Psalm 47;2-10

  1 Królewska 8;22-24, 26-28

  Ew. Łukasza 24, 44-53

 

.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Zboru - w niedzielę 16 maja 2021, które rozpocznie nabożeństwo o godz. 9.30. 

Ogólne Zgromadzenie Zboru jest organem decyzyjnym na poziomie Parafii. Tworzą je wszyscy członkowie parafii, a jego organem wykonawczym jest Kolegium Kościelne.

 

Niestety w tym roku znów nasza Ekumeniczna Droga Światła odbędzie się w formie online'owej, ale i tak zapraszam Was Kochani do uczestnictwa i wspólnej modlitwy. 

 

IV Ekumeniczna Droga Światła | 5.05.2021 | g. 19:00

poniżej link do transmisji online: 

https://www.youtube.com/watch?v=FEoIiK5MiSA

W Wielki Piątek (02.04.2021) odbyły się dwa nabożeństwa z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Pierwsze o godzinie 11:00 poprowadził ks. bp Marek Izdebski, drugie o godz. 17:00 ks. Michał Koktysz. 

W kazaniach rozważany był tekst z księgi Izajasza 52,13-15;53,1-12:

"Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok - tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie.

A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." (Przekład Biblii Warszawskiej)

4 kwietnia 2021 w Pierwszy Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w parafii ewangelicko - reformowanej w Bełchatowie odbyło się świąteczne nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Lekcje biblijne przeczytał Kuba Papuga /Iz 26,13,14(15-18)19 I Kol 3,1-4/ Nabożeństwo poprowadził ks.bp Marek Izdebski a kazanie oparte zostało na podstawie Ewangelii Mateusza 28,1-10:

"A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą." (Przekład Biblii Warszawskiej)

5 kwietnia 2021 w Drugi Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się czwarte świąteczne nabożeństwo, które poprowadził ks.bp Marek Izdebski z kazaniem opartym na tekście z Objawienia Jana 5, 6-14:

"I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon". (Przekład Biblii Warszawskiej)

Z uwagi na panujący stan epidemii koronawirusa, podczas nabożeństw zachowane były wszelkie środki bezpieczeństwa sanitarnego a także ograniczona liczba osób (wcześniej prowadzone były zapisy).

Do parafii napłynęły życzenia wielkanocne od Prezydenta Polski, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Bełchatowa, Wojewody łódzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Zelowa oraz Łódzkiego Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego, za które serdecznie dziękujemy.

Siostry i Bracia,  

nadchodzą kolejne już Święta w czasie tej pandemii, przed nami Wielki Tydzień. W historii pasyjnej ta dzisiejsza niedziela ma szczególne znaczenie: przypomina o tryumfalnym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, miasta, które zabija proroków, u szczytu Jego ziemskiej misji – ale wiemy, że w ciągu kilku dni rozegra się cała dramatyczna historia prowadząca do krzyża i zmartwychwstania.  Najbliższy tydzień pozwala nam przeżyć bardzo wiele w bardzo krótkim czasie: dziś możemy doświadczyć entuzjazmu ludzi, witających kogoś, kogo uważają za proroka i mesjasza, kolejne dni dadzą nam czas na przygotowanie się do wydarzeń bezpośrednio poprzedzających Mękę Pańską, będziemy przeżywać słodko-gorzkie pożegnanie w Ostatniej Wieczerzy, samotność przed Piłatem i wobec tłumu nawołującego do ukrzyżowania, dramat śmierci na Golgocie, ciszę grobu w sobotę, wreszcie radość i nadzieję ze zmartwychwstania w niedzielę. Jeśli zdecydujemy się poświęcić trochę czasu i uwagi temu, by naprawdę duchowo przeżyć ten czas, możemy znaleźć w nim dość, by się wzmocnić, znaleźć korzenie naszej wiary, nadziei i zaufania do Boga, który w ostatecznej ofierze czyni zadość za nasz grzech, upadek i uwalnia nas od śmierci i potępienia. Odnalezienie tych fundamentów, uświadomienie sobie, kim jest dla nas Bóg Stwórca i Zbawca, ma teraz szczególne znaczenie. W momencie, gdy piszę te słowa, pandemia w naszym kraju tylko przybiera na sile, rząd ogłasza kolejne ograniczenia i środki bezpieczeństwa. Po ponad roku ta sytuacja stała się już niemal normalna – przywykliśmy do takiej formy życia, jaka jest dla nas teraz dostępna, kwarantanna czy maseczka, które kiedyś były wyrazami, których używało się najwyżej w kontekście szpitali, teraz są czymś, o czym mówimy i słyszymy cały czas. Musieliśmy zmienić nasze nawyki, inaczej planujemy nasze działania, inaczej myślimy o kontakcie z ludźmi, nasze więzi w zborach i szerzej w społeczeństwie dramatycznie się rozluźniły. Kiedy ta sytuacja się skończy, to właśnie będzie największe wyzwanie, jakie przed nami stanie – odbudowanie społeczności, powrót do tej bliskości, którą wcześniej mieliśmy, do nawyku spotkań i przebywania razem, ale też, jeśli mówimy o nawykach, powrót do rytmu coniedzielnych nabożeństw już nie przez transmisje w internecie, ale w naszych kościołach. Jako ludzie i jako Kościół możemy ułatwić sobie przeżycie pandemii i czasu po niej, jeśli uświadomimy sobie, dlaczego jesteśmy Bogu winni zaufanie – nie dlatego, że mówimy, że jest Bogiem, nie dlatego, że teologia mówi nam o Jego przymiotach, ale patrząc na to, co dla nas zrobił na Golgocie. I tutaj przeżycie Wielkiego Tygodnia może być wielką pomocą, może pozwolić nam doświadczyć wszystkiego tego, co jest nam potrzebne do życia blisko z Bogiem, do spokojnej nadziei na każdy dzień naszego życia. W księdze Jozuego, kiedy Izrael ma przygotować się do wejścia do Ziemi Obiecanej, w nieznane i niepewne, Bóg mówi do bohatera księgi „Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” [Joz 1,9] Bóg nie opuszcza swoich wiernych, sam jest wierny, wspiera, jest warownią, która ocala. Daje nam nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, chociaż przyszłość może być niepewna i może nawet powodować lęk. Bóg z nami, kto przeciw nam? Jedyne, czego teraz potrzebujemy, to wytrwałość i czerpana z wiary siła. I tego życzę nam wszystkim na te nadchodzące Święta – umocnienia, siły, wytrwałości i cierpliwości w zaufaniu, które może nam dać przeżycie tego najbliższego tygodnia.  

ks. Marek Izdebski Biskup

 

Terminy nabożeństw świątecznych- Wielkanoc 2021

02.04.2021 –Wielki Piątek, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 11.00

02.04.2021 –Wielki Piątek, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 17.00

04.04.2021 –I dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, godz. 9.30

05.04.2021 –II dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, nabożeństwo, godz. 9.30

 

Ze względu na obostrzenia epidemiczne wprowadzone w dniu 25.03.2021 przez nasz rząd, co do ilości osób przebywających na jednostkę powierzchni, jesteśmy zmuszeni wprowadzić ograniczenia w ilości osób obecnych na nabożeństwach świątecznych.  Dlatego Kolegium Kościelne prosi o zapisywanie się pod numerem telefonu 606 128 037 oraz 44 632 17 89. 

 

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

Centralnym  zadaniem  chrześcijaństwa  i  sensem  zbliżających się  świąt  wielkanocnych  jest  głoszenie  Krzyża  i  Zmartwychwstania. Chrystus musiał cierpieć i umrzeć, ponieważ zawsze kiedy Bóg obja-wia się w swej głębi, to ludzkość nie może Go znieść. W  obrazie  ukrzyżowania  dostrzegamy,  jak  ludzkość  odrzuca Boga, który jawi się jako zagrożenie dla zastałego porządku i trady-cji.  Chrystus  bierze  na  siebie  nienawiść  człowieka  oraz  ginie  z  rąk politycznej władzy i religijnego autorytetu. Poprzez Krzyż Chrystus zrezygnował z własnej chwały i dumy. Poddał  się  ludzkiemu  odrzuceniu  do  samego  końca.  Tym  samym przezwyciężył  naszą  nienawiść  i  poprzez  Zmartwychwstanie  został przez Boga obdarowany wieczną chwałą i po dziś dzień żyje dla nas.W  tych  burzliwych  czasach  nie  zapominajmy,  że  miłość  Boża działa  w  niespodziewany  sposób  i  ostatecznie  jest  silniejsza  niż ludzka nienawiść i śmierć. Amen.

Mateusz Jelinek, Kleszczów 

Modlitwa

Panie Jezu, Zbawicielu, dziękujemy Ci za ten czas pasyjny, pobłogosław każdą naszą myśl, która przybliża nas do Ciebie. Byłeś bez winy, a ludzie osądzili Cię, zhańbili i ukrzyżowali. Spraw, abym zawsze pamiętał o Twoim cierpieniu i wielbił Cię, bo jedynie Ty jesteś godny chwały. Chryste, przez Ducha Świętego napełnij nasze serca miłością i dobrocią. Proszę Cię, aby wszyscy ludzie poznali, że tylko w Tobie jest Zbawienie. Bądź naszym przewodnikiem.  Panie, wielbię  Cię,  na wieki wieków. Amen.

Mateusz Dudzic, Bełchatów

  

Jak co roku w pierwszy piątek marca obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy, który ma 130-letnią tradycję. Skupia on wokół siebie chrześcijanki różnych wyznań. W tym roku liturgię do niego przygotowały chrześcijanki z Vanuatu, które na hasło przewodnie wybrały słowa: „Buduj na mocnym fundamencie”. Co roku poznając nową liturgię przygotowaną przez inny Komitet ŚDM, budujemy relacje z mieszkańcami tego kraju, ofiarowując im naszą modlitwę.

Z tej okazji kobiety z Bełchatowa, Kleszczowa i okolic przygotowały specjalne nabożeństwo w oparciu o liturgię opracowaną przez mieszkanki Republiki Vanuatu (Oceania).

Republika Vanuatu została założona na tradycyjnych wartościach, chrześcijańskich zasadach i wiarę ludzi w Boga. Ustanowiono ją w Konstytucji z 1980 r., po uzyskaniu niepodległości 30 lipca 1980 r. Źródłem kultury, języków, tradycyjnych wartości i duchowości Vanuatu są głównie mieszkańcy Melanezji, ale także mniejszości pochodzenia polinezyjskiego. Czarno-białe piaszczyste plaże, rafy koralowe z kolorowymi rybami, piękne ptaki, owoce i orzechy w lesie, wszystko to sprawia, że wyspy są dziewiczym środowiskiem, mimo że narażone są na częste burze tropikalne, trzęsienia ziemi, działanie cyklonów, tsunami i aktywnych wulkanów.

W nabożeństwie według kobiet z Vanuatu wzięły udział: Anna Anszperger, Anna Buresz, Emilia Buresz, Ksenia Buresz-Biedrzydzka, Rużena Buresz, Oliwia Ciesielska, Joanna Dudzic (kazanie), Mirona Frukacz, Jolanta Izdebska, Wanda Kasprzyk, Marie Matysova, Aneta Michałek-Góral, Anna Radziwołek, Alina Sulikowska, Agnieszka Woźniak.

Całość nabożeństwa została nagrana i złożona w całość przez mgr teologii Mateusza Jelinka. Jest dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=t6vvpEGDsIE

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30