Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Ewangeliccy biskupi dziękują za inicjatywy i proszą o wycofanie wniosków ws. 500 lat reformacji

Biskupi trzech Kościołów ewangelickich w Polsce zwrócili się z listem otwartym do Marszałka Sejmu RP…

Adwentowe spotkanie w PRE

Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2017 roku w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczes…

Terminarz nabożeństw świątecznych 2017

1. Nabożeństwo wigilijne – 24 grudnia, niedziela, godz. 16.002. I Święto Narodzenia Pańskiego z sakr…

W niedzielę 18 października 2009 r. parafia bełchatowska uczciła 500-rocznicę urodzin Jana Kalwina nabożeństwem. Było to również nabożeństwo z okazji 10. rocznicy poświęcenia Słowem Bożym kościoła i rozpoczęcia działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO.
      Wraz z gospodarzem liturgię prowadzili: ks. Krzysztof Góral, radca Konsystorza oraz ks. Mirosław Jelinek. Do udziału w nabożeństwie zaproszeni zostali: ks. Roman Pawlas i ks. Wiesław Żydel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaproszenie przyjął również katolicki duchowny, ks. Władysław Ostrowski.

Jedno z czytań biblijnych odczytał Witold Brodziński, prezes Konsystorza. Kazanie wygłosił ks. Janusz Grzybek ze Szwajcarii. W trakcie liturgii ks. bp Marek Izdebski, Witold Brodziński i Władysław Gola, prezes Kolegium Kościelnego, odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą Jan owi Kalwinowi . Uroczystość uświetnił recital arii i pieśni w wykonaniu Magdaleny Cieślar (sopran) z akompaniamentem fortepianowym Julii Laskowskiej.
     Po nabożeństwie wykład okolicznościowy pt. „Jan Kalwin i ewangelicyzm reformowany, a rozwój cywilizacji zachodniej” wygłosił prof. Tadeusz Zieliński, dziekan Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
     Druga część bełchatowskiej uroczystości została poświęcona 10. rocznicy poświęcenia Słowem Bożym kościoła i 10-leciu działalności OPIRO. Krótkim wspomnieniem z początków działalności OPIRO podzielił się Adam Fret współzałożyciel i pomysłodawca ośrodka.
     Na zakończenie głos zabrali goście: minister Elżbieta Radziszewska – pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, Jarosław Bruzda – starosta powiatu Bełchatowskiego, Marek Chrzanowski – prezydent miasta Bełchatowa oraz ks. Roman Pawlas. Po uroczystościach w kościele wszyscy udali się na agapę.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2015 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved. Designed by kru

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30