Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Nabożeństwo ekumeniczne z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan '2020 w kościele ewangelicko-reformowany w Bełchatow…

Ks. Krzysztof Góral uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Częstochowie

„Brak jedności chrześcijan jest nadal swoistym zgorszeniem, skandalem dla współczesnego nam świata”…

Ks. bp Marek Izdebski brał udział w II Dniu Judaizmu w Łodzi

Po raz drugi obchodzono w Łodzi Dzień Judaizmu. Hasło tegorocznych uroczystości, organizowanych prze…

"Polska Rada Ekumeniczna" była tematem kolejnego wieczoru zborowego, który odbył się 23 lutego br. w bełchatowskiej parafii ewang.- ref. Temat wraz z prezentacją przedstawił Mariusz Gosławski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się czym jest PRE, jak funkcjonuje, jakie Kościoły do niej należą i w jakich wydarzeniach bierze udział. Bardzo pomocna okazała się obecność ks. bp Marka Izdebskiego, który z własnego doświadczenia bardzo ciekawie opowiadał o inicjatywach ekumenicznych, w których brał udział m.in. z ramienia PRE. Warto dodać, że ks. bp Izdebski jest w zarządzie PRE i pełni funkcję skarbnika.

Omawiając różne, ekumeniczne wydarzenia, szczególną uwagę poświeciliśmy dwóm  tegorocznym wydarzeniom: spotkaniu prezydenta RP -  Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami różnych wyznań (24 stycznia) oraz podpisaniu dokumentu dot. porozumienia luterańsko-reformowanego (22 lutego). Wspomniane wydarzenia były nie tylko okazją do zapoznania się z podpisanym dokumentem czy relacjami międzyreligijnymi i międzywyznaniowymi ale także wywołały dyskusję, do której aktywnie włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2020 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved.

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30