Drukuj

Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2017 roku w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich, wśród nich członkowie prezydium PRE: abp Abel z Kościoła Prawosławnego, bp M. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, metropolita Sawa z Kościoła Prawosławnego

i pastor Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Obecna była też dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski i inne osoby.

Więcej na ekumenizm.pl