Parafia ewangelicko-reformowana  w Bełchatowie

Nabożeństwo ekumeniczne w Bełchatowie

We wtorek 19 stycznia 2016 r. w parafii ewangelicko-reformowanej w Bełchatowie odbyło się ekumeniczn…

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – abp Jędraszewski: „By nasze myślenie było Chrystusowe”

Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich codziennie spotykają się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chr…

Konfirmacja 2015

W niedzielę 24 maja 2015 r., w święto Zesłania Ducha Świętego, w trakcie nabożeństwa z Wieczerzą Pań…

9 marca br. w kościele ewangelicko-reformowanym w Bełchatowie odbył się koncert Tomasza Żółtko. Mimo zimowej aury w kościele zapełnione były prawie wszystkie miejsca. Zebranych powitał gospodarz miejsca - ks. bp Marek Izdebski, podziękował wszystkim za przybycie i oddał głos muzykowi.
Tomek Żółtko to barwna i niekonwencjonalna postaci współczesnej piosenki autorskiej. Trochę autoironii, trochę dowcipu, ale i refleksji i zadumy. Właśnie taki obraz pokazał zebranym na 1,5-godzinnym występie."Straceniec i wędrowny grajek" jak siebie określił bohater wieczoru, zaprosił wszystkich do wspólnego przeżywania tych kilku chwil przy muzyce i słowach wierszy. Wariacko i zawadiacko próbował wciągnąć słuchaczy do dialogu. A wszystko ubarwione poetycką liryką obrazów codzienności. Było o przebaczeniu, walce serca i rozumu, miłości, zakochaniu, kochającej żonie i cudownych dzieciakach.

Od kilku lat, niepisanym zwyczajem, parafie w Bełchatowie i Kleszczowie organizują wyjazd integracyjny dla młodzieży, która w danym roku przystąpiła do konfirmacji. Czasy, kiedy konfirmantów było po kilkanaścioro w roczniku, niestety minęły, ale może nie bezpowrotnie. Dlatego wspólna inicjatywa obu zborów, aby młodzież mogła się wzajemnie poznać, polubić, zaprzyjaźnić, aby coś dobrego i budującego na przyszłość mogło wyniknąć z takich „wypadów” dla naszych społeczności. Jest to też forma nagrody za pomyślnie zdany egzamin konfirmacyjny. Formuła wyjazdu jest otwarta. Na dzień dzisiejszy bierze w niej udział młodzież z Bełchatowa i Kleszczowa, ale w przyszłości może dołączą młodzi ludzie z Zelowa, a może i z Łodzi. Kto wie? Poniżej relacja z ostatniego, wrześniowego wyjazdu.

W pierwszy piątek marca (2.03.) odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Hasłem przewodnim były słowa: "Niech zapanuje sprawiedliwość". Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Malezja poprowadziła je ekumeniczna grupa kobiet z Bełchatowa - z parafii ewang.-ref. oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Nabożeństwo oraz całą oprawę plastyczną przygotowała Jolanta Izdebska.
W nabożeństwie udział wzięli obok członków bełchatowskiego zboru, członkowie parafii ewangelicko - reformowanej z Zelowa ze swoim duszpasterzem - ks. Romanem Lipińskim oraz przedstawiciele bełchatowskich parafii rzymsko-katolickich.

W niedzielę 18 października 2009 r. parafia bełchatowska uczciła 500-rocznicę urodzin Jana Kalwina nabożeństwem. Było to również nabożeństwo z okazji 10. rocznicy poświęcenia Słowem Bożym kościoła i rozpoczęcia działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO.
      Wraz z gospodarzem liturgię prowadzili: ks. Krzysztof Góral, radca Konsystorza oraz ks. Mirosław Jelinek. Do udziału w nabożeństwie zaproszeni zostali: ks. Roman Pawlas i ks. Wiesław Żydel z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaproszenie przyjął również katolicki duchowny, ks. Władysław Ostrowski.

"Polska Rada Ekumeniczna" była tematem kolejnego wieczoru zborowego, który odbył się 23 lutego br. w bełchatowskiej parafii ewang.- ref. Temat wraz z prezentacją przedstawił Mariusz Gosławski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się czym jest PRE, jak funkcjonuje, jakie Kościoły do niej należą i w jakich wydarzeniach bierze udział. Bardzo pomocna okazała się obecność ks. bp Marka Izdebskiego, który z własnego doświadczenia bardzo ciekawie opowiadał o inicjatywach ekumenicznych, w których brał udział m.in. z ramienia PRE. Warto dodać, że ks. bp Izdebski jest w zarządzie PRE i pełni funkcję skarbnika.

 6 marca 2009 roku, jak zwykle w pierwszy piątek tego miesiąca, odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, przygotowane przez ekumeniczną grupę kobiet z Bełchatowa i Łasku-Kolumny.
Podczas nabożeństwa wystąpił zespół wokalno-instrumentalny działający przy katolickiej parafii Miłosierdzia Bożego. Kazanie wygłosiła pani Ewa Chrzanowska z Kościoła katolickiego. Po nabożeństwie, w sali parafialnej, uczestnicy nabożeństwa spotkali na tradycyjnej agapie. Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Papui – Nowej Gwinei.

Tradycją już stało się, że co dwa lata w bełchatowskiej Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Bełchatowie odbywa się centralne, bełchatowskie nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mimo zimowej aury, 15 stycznia 2012 roku, kościół wypełniony był po brzegi. Przybyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, gminnych, władze kopalni i elektrowni a także wierni ze wspólnot katolickich i ewangelickich. Na nabożeństwie obecni byli także duchowni, którzy czynnie włączyli się w przebieg nabożeństwa czytając przeznaczone na ten dzień teksty liturgiczne czy prowadząc modlitwy.

1 stycznia 2009 roku w kościele w Bełchatowie odbyło się nabożeństwo noworoczne połączone z uroczystością inauguracji Roku Kalwina w związku z przypadającym na ten rok 500-leciem urodzin tego wielkiego Reformatora.
Nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej zgromadziło sporą grupę parafian, którzy z Bogiem chcieli rozpocząć kolejny rok swojego życia. Przygotowaniem do Sakramentu był fragment wykładu Jana Kalwina "O Wieczerzy Pańskiej". Słowa te wprowadziły nas w tajemnicę Wieczerzy i przybliżyły, czym jest i jak mamy ją przeżywać.

4 marca 2011 r., jak zwykle w pierwszy piątek tego miesiąca, odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy, którego hasłem było "Ile macie chlebów?". Liturgię tegorocznego Dnia Modlitwy przygotowały kobiety z Chile a poprowadziła je ekumeniczna grupa kobiet z Bełchatowa pod przewodnictwem Jolanty Izdebskiej.
Uczestnikami liturgii byli członkowie zborów ewangelicko-reformowanych z Zelowa i Bełchatowa oraz bełchatowskich parafii rzymsko-katolickich.

W dniach 19-22 czerwca 2008 r. nasza parafia wraz z parafią kleszczowską zorganizowała wycieczkę do Pstrążnej. Wzięły w niej udział również dwie rodziny z Łodzi. Program wyjazdu obejmował dwie wycieczki w góry - w piątek 20 czerwca do Starego Miasta nad Metują w Republice Czeskiej, w sobotę 21 czerwca do Karłowa z wyjściem na Szczeliniec. Po południu chętni spacerowali po kudowskich parkach i degustowali rodzime wody mineralne.
      Wieczory 20 i 21 odbyły się przy grillu, śpiewie i ognisku. Śpiewem i piękną grą na gitarze służył nam pan Krzysztof Wodzyński z Bełchatowa, który w niedzielę podczas uroczystego nabożeństwa z Wieczerzą Pańską został przyjęty do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Zanax here

Jesteśmy protestantami

Pomnik reformacji w Genewie

Wierzymy, że zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez wiarę.

Jesteśmy ewangelikami reformowanymi

Soli Deo GloriaWierzymy, że Kościół podlega ciągłej odnowie według Słowa Bożego.

Copyright © 2015 Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie.
All Rights Reserved. Designed by kru

Parafia ewangelicko-reformowana w Bełchatowie
ul. Okrzei 1
97- 400 Bełchatów
tel./fax. (k. 0-44) 632 17 89
Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9.30
Nabożeństwa świąteczne (25, 26.12) - 9.30